Firma fitness

Ključni faktori za uspešan rad svake firme:

Dobro zdravlje i visok stepen motivacije zaposlenih su ključni za uspešan rad svake firme.

Zbog toga napredne firme u svojoj poslovnoj strategiji prepoznaju i zadovoljavaju potrebe zaposlenih za adekvatnom aktivnošću i u okviru same firme a prednosti su brojne i nemerljive:

  • Postizanje maksimalnog učinka i postignuća u radu zaposlenih
  • povećanje motivacije radnika i kroz jačanje njihove lične identifikacije sa firmom – ogromna usteda preveniranjem isplate zdravstvenih troškova i uklanjanje štete koje nastaju po firmu samim izostankom zaposlenih
  • porast produktivnosti i kvaliteta
  • poboljšanje imidža firme kao i njene konkurentnosti
  • poboljšanje zdravstvenog stanja radnika kao i povećanje osećanja ličnog zadovoljstva radnika i unapređenje pozitivnog radnog okruženja.
  • Isto tako i država svojim raznim poreskim olakšicama stimuliše unapređenje zdravlja na poslu.

Izbora sprava i formiranje fitness prostora

Oko samog izbora sprava i formiranja fitness prostora u Vašoj firmi možemo napraviti konkretan plan na osnovu planirane kvadrature, oblika prostorija i dr. bitnih elemenata planiranja.