Održavanje sprava

Održavanje sprava u klubu

Uvodne napomene:

 • Ako ste vlasnik kluba ili to nameravate da postanete, pravilno održavanje opreme predstavlja uslov vašeg opstanka pa tek onda i uspeha u fitness poslu.
 • Za članove kluba ne postoji ništa iritantnije od gužvi koje se stvaraju u špicu (uglavnom u rano večernjem terminu) bilo zbog nedovoljnog broja ili neispravnosti sprava.
 • Natpisi „neispravno“ „van funkcije“ ili još gore „maksimalno dozvoljeno 15min korišćenja“ i slično sigurno dovode do osipanja postojećeg članstva i smanjenja priliva novih članova.
 • Pomislite već sada kako bi to na srednji ili duži period uticalo na rad ili uopšte opstanak vašeg kluba.
 • Komercijalna gym oprema, ona kvalitetna, i u dovoljnoj količini nije jeftina, često je vrlo skupa pa i koliko god da je plaćena predstavlja sredstvo za rad od koga se očekuje trajnost i pouzdanost i zato se od svakog, prvo od vlasnika pa preko uposlenih do članova kluba ili korisnika očekuje odgovoran odnos.

Iznenađujuće je puno onih koji ovo ne smatraju dovoljno važnim ali pošto čitate ovaj tekst vi sigurno nećete spadati u tu grupu.

Opšta uputstva održavanja:odrzavanje sprava

 • obezbedite da se vaša oprema redovno čisti, briše i bude uredna. Ljudi dođu da odrade trening i pri tome se naravno znoje. Imajte u obavezi uposlenih da u potrebnim (dnevnim) intervalima obavljaju jednostavne radnje prebrisavanja mašina (važ za sve a pogotovo za one koji imaju kardio mašine sa ekranima osetljivim na dodir). Obezbedite pored svake mašine mali ručnik kojim će vežbači moći da obrišu bilo svoj ili znoj koji se već nalazi na mašini od prethodnog korisnika.
 • uposlenim izdajte uputstva da u redovnim periodičnim terminima testiraju rad i ispravnost mašina i na vreme utvrde sve manje neispravnosti ali i istrošenost sprava koje zahtevaju zamenu, da se tako spreče pojave funkcionalnih kvarova.
 •  dobro pročitajte upustva o korišćenju od proizvođača vaših sprava kao i isčitavanje podataka u meniju vlasnika mašine (postoje razni nivoi podešavanja menija, onaj predviđen za člana kluba ili korisnika i onaj u koji ulazi samo vlasnik mašine i može da po volji definiše mnoge performanse i po potrebi postavi limite). Tu se nalaze i podaci kada je potrebno, na primer, da se uradi velik servis na mašini.
 • vršite povremenu dezinfekciju mašina jer sigurno ne želite da vaš klub postane izvor bolesti
 • ove i druge aktivnosti preduzete u cilju pravilnog održavanja sačuvaće vas od skupih popravki, raznih nelagodnosti…a sigurno će kod članova izgraditi dobru reputaciju kluba

Detaljna uputstva:

Održavanje bicikala za vežbanje

Postoji nekoliko jednostavnih procedura koje će prevenirati kvarove i produžiti vek korištenja bicikla. Bicikli ne zahtevaju velik angažman i posvecenje oko održavanja u dobrom radnom stanju.

 • Svakodnevno se mogu prebrisati od prljavstine, znoja, prašine… pri tome ne koristiti agresivna, alkoholna sredstva. Ako koristite sprejeve obavezno sadržaj poprskati na krpu a ne direktno na komandnu tablu bicikla da se ne izazovu kratki spojevi.
 • Mesečno ili kvartalno možete proveriti šrafove, vijke uveriti se da su na mestu i zategnuti,pedale, sedište, obratite posebnu paznju na displej ili komandnu tablu bicikla da nema pukotina, mikro oštećenja kroz koje bi znoj ili sredstva za čišćenje izazvali kratke spojeve.
 • Testirajte bajk u manual modu pod svim, pogotovo najvećim opterećenjem i utvrdite da li ima proklizavanja, zujanja ili bilo kojih neuobičajenih zvukova i poteškoća u okretanju.
 • Godišnje, skinite oklope bicikla i usisajte prljavštinu i prašinu iz unutrašnjosti bicikla isto tako površinu na kojoj se nalazi bajk redovno držite cistom i usisanom.
 • Prašinu sa osetljivih elektronskih delova i sklopova koju ne možete usisati ili izduvati kompresorom, možete pažljivo preci nežnom četkicom za slikanje ili nečim sličnim.
 • Zatim pregledajte lanac ili remen, ako su oštećeni ili istrošeni treba da se menjaju (ređe se dešava) ili lanac odmastite i operite pa ga podmažite, ako je ispravan.
 • Jednom u par godina skinite i proverite istrošenost četkica alternatora.
 • Proverite osovinu da li čvrsto stoji, nemaju prazan hod ili luft i zubčanike da li su zubci istrošeni što može da dovede do proklizivanja lanca pod opterećenjem.
 • Proverite elektronske spojeve kablove džekove da li su pravilno spojeni i da li kablovi imaju bilo kakve znakove oštećenja..
 • Samo na ovaj način će vaš bicikl u teretani doći do svog punog potencijala i radnog veka.

Održavanje traka za trčanje

 • Kupovina kvalitetne komercijalne trake za trčanje nije mala investicija a nisu ni mala očekivanja vezano za njenu trajnost i funkcionalnost kao sredstva za rad izlozenom exstremno visokim opterecenjima.
 • Bazicno preventivno održavanje je jednostavno za provođenje i uglavnom nije potrebno angažovanje stručnog lica.
 • Ako niste skloni manuelnim veštinama i majstorijama (to nisu ni vaši uposleni, šteta) možete angažovati i stručno lice sa mehaničkim alatima i znanjima da u dogovorenim intervalima izvode potrebne radnje na održavanju traka za trčanje i ostalih mašina.
 • Izostanak pravilnog održavanja dovodi do skupih popravki, težih kvarova ili čak nužnosti zamene trake.
 • Preventivne radnje na održavanju traka mogu se podeliti na periode, učestalije ili dnevno nedeljne kao i na manje učestale koje se provode mesečno ili tromesecčno.

1. Učestalije radnje na održavanju traka za trčanje (u danu ili svakih sedam dana)

 • mekom pamučnom krpom i neagresivnim sredstvom (bez alkohola i amonijaka) uklanjajte nakupljenu prljavštinu, znoja, prašine sa displeja, senzore za merenje srčanih frekvencija, rukohvata, zatim prebrišite oklop trake.
 • Posebnu pažnju obratite na mesta gde se skuplja znoj koji će i da izjeda farbu i da stvara rđu.
 • Sprej bilo kog sredstva NIKAD direktno špricati na površine mašine već prvo na krpu za brisanje u protivnom možete lako izazvati kratak spoj i ozbiljan kvar, najlakše špricanjem direktno na metalne senzore za merenje srčanih frekvencija.
 • proverite ivice gazne gumene površine na traci da li se habaju ili oštećuju tj. da li je traka centrirana i kreće se po sredini gazišta.
 • Ako je traka izišla iz centra potražite u uputstvu za korištenje (manual pdf na internetu) informaciju o načinu centriranja trake, uglavnom sa zadnje strane trake uvrtanjem ili odvrtanjem imbus šrafa.
 • proverite da li kabal trake nije izložen mehanižkim pritiscima pogotovo ako je prekratak a traka se podiže u režim rada pod nagibom
 • usisavajte oko trake i ispod trake jer ćete na taj način sprečiti prasinu, dlake, prljavštinu da budu usisane u motorne rotirajuće delove ili ispod gazne površine.
 • Najjednostavniji nacin da usisate ispod trake jeste da je podignete na najvišu kosinu (obicno 15stepeni) i potom isključite kabal što će sprečiti mašinu da se sama automatski vrati u poziciju bez nagiba.
 • Tada pregledajte donju stranu, opipajte dasku ispod gazne gumene površine da utvrdite njenu staklastu glatku površinu kao i da li gazna površina ima tragove oštecenja, habanja, istrošenosti sa nutarnje strane što bi značilo da je vreme da se u tom slučaju menja.
 • Ako to ne učinite na vreme sile otpora se povećavaju, motor je izložen većem pritisku, zagrevanju i ne rizikujete samo kvar motora već i drugih električnih skolopova u sistemu.
 • Dek ili daska ispod gumene gazne površine trake može da bude oštećena na način da se laminirana zaglačana gornja površina istroši bilo od neravnina donje gazne površine bilo od nakupljene prljavštine.
 • Ako postoje navedena oštecenja daske na kojoj se nalazi gazna površina a ne izvršite zamenu rizikujete stalno i povećano habanje, oštećivanje donjeg dela gazne površine kao i dodatno raskopavanje daske do njenog pucanja.
 • To vam dodje kao menjanje pločica na kocnicama automobila.
 •  proverite da li su vijci na rukohvatu trake, displeju, kućištu.. zategnuti ili nedostaju
 •  testirajte traku kroz sve opcije podešavanja i pod maximalnim nagibom i pod maxsimalnom brzinom da bi ste utvrdili da radi ispravno, zatim zaustavite traku pritiskom na dugme za hitno zaustavljanje da bi ste bili sigurni da se na tu komandu traka zaustavlja, ako ne obavezan je popravak pre upotrebe.

2. Manje učestale radnje na održavanju traka za trčanje (u par meseci)

 • skinite poklopac motora, prethodno isključite traku i izvucite utičnicu iz struje, usisajte prljavštinu ispod motora i oko elektronskih sklopova.
 • Na površinama do kojih ne možete doći usisivačem možete izduvati kompresiranim vazduhom ili nežnom četkom otkloniti prljavštinu sa osetljivih nepristupačnih delova.
 • Ovo je važno da se učini jer pojedini podovi, tepisi, delovi prljavštine.. sadrže u sebi i sitne metalne delove koji se zbog rotacije motora i usisavanja i nađu u zaštićenom području i kad se nakupe u dovoljnoj količini mogu da izazovu kvar na kontrolnoj ili matičnoj ploči.
 • pregledajte remen koji veže motor sa prednjom osovinom da li je istrošen ima oštećenja, pukotine i u slučaju da ima ostećenja neka se odmah od strane majstora zameni.
 • DC motori (za kontrolu brzine) imaju uglavnom dva seta četkica koje je potrebno pregledati i utvrditi njihovu potrošenost odnosno ispravnost tako da se izmere a precizne dimenzije se dobiju od proizvođača ili u uputstvu za korisnika (manual pdf).
 • Vratite ih na način kako ste ih i izvadili jer greška moze rezultirati kvarom i oštećenjem motora.
 • dobro očistite i podmazite spiralni mehanizam koji služi za podizanje trake za trčanje pod nagibom.

PODMAZIVANJE:

 • Podmazujte dek ili dasku ispod gazne gumene površine ali se prethodno informišite u uputstvu proizvođača o propisanom sredstvu za podmazivanje, neki koriste tvrd vosak, neki vosak u prahu, neki silikon a neki cak i grafit.
 • Pojedini proizvođači poput „Precor“-a koriste dekove koji se ne podmazuju, slobodni od održavanja i ne zahtevaju podmazivanje.
 • Lifefitnes u pojedinim modelima ima automatsko podmazivanje u određenim intervalima ali te trake kad dodju na naše tržište najčešće bivaju ispražnjene od voska i prodavane kao trake koje je potrebno klasično manualno da se podmazuju a ako koriste tu opciju potrebno je obratiti pažnju da ne padnu ispod 20% punoće