Mega paket snaga, mašine, klupe, težine 85000 eu. Gym 80 Signum linija mega velik paket mašina i klupa za snagu sa težinama, staro pet godina, sprave potpuno očuvane u stanju novih.Termin odvoženja iz kluba je kraj oktobra. Par puta mi govore sa različitih strana (oni...